Disclaimer

De informatie op deze website is onderdeel van project JA Natuurlijk van de gemeente Leiden. Deze site is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Zoeterwoude en DZB Leiden. Er is de uiterste zorg besteedt aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van deze website. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door contact op te nemen met de redactie van de website. 

Persoonsgegevens

Project JA Natuurlijk vindt de bescherming van uw persoonsgegevens een belangrijke zaak. Eventueel verzamelde informatie over uw bezoeken aan de website wordt slechts gebruikt voor het ondersteunen van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen. 
Voor algemene informatie over privacy kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van Alert Online kunt u tips vinden wat u zelf kunt doen om online uw gegevens te beschermen. 

Gemeentelijke regelgeving op de website

Via deze website heeft u toegang tot teksten over gemeentelijke regelgeving. Hierbij geldt dat de publicatie van deze teksten op de website geen bekendmaking vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht en/of Gemeentewet. Alleen de door de gemeente gedrukte stukken hebben een officieel karakter. Bij verschillen tussen de elektronische tekst en de gedrukte tekst prevaleert de gedrukte tekst. Aan de informatie op deze website kunnen echter geen rechten worden ontleend.                                                                                                        

Auteursrecht

De informatie op deze site, zowel de tekst als het beeldmateriaal, is en blijft eigendom van project JA Natuurlijk, tenzij anders vermeld. Als u informatie van deze website in uw eigen publicaties wilt overnemen, mag dat alleen met vermelding van de bron. Overname van informatie van de website die geen eigendom is van project Ja Natuurlijk mag alleen met toestemming van de eigenaar.