Indicatie banenafspraak

Als je niet zelfstandig het minimumloon kunt verdienen doordat je bijvoorbeeld langdurig ziek bent of een beperking hebt, dan krijg je een indicatie banenafspraak. Als je een indicatie banenafspraak hebt, sta je in het doelgroepregister. Als je een beoordeling arbeidsvermogen aanvraagt, kijkt het UWV of je recht hebt op een indicatie banenafspraak.

Voor het aanvragen van een beoordeling kun je bellen naar 0900 – 92 94 of ga je naar de website van het UWV:
http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/aanvragen-beoordeling-arbeidsvermogen.aspx.