MEE

Stichting MEE is een stichting die mensen met een beperking ondersteunt en adviseert op verschillende gebieden. Zij kunnen je helpen met vragen over onder andere leren, werken, wonen en geldzaken. Het verschilt per gemeente welke hulp MEE aanbiedt. Dit kun je navragen bij MEE.
Meer informatie vind je op de website van MEE: http://www.meezhn.nl/.