Sociaal Wijkteam (SWT)

Het Sociaal Wijkteam is een groep mensen die werken bij een welzijns- of zorginstelling. Samen lossen zij problemen van mensen in de wijk. Bewoners kunnen bij het team terecht met vragen over werk, gezondheid, inkomen, schulden, opvoeding welzijn, sociale contacten en wonen.