Studiefinanciering

Studiefinanciering is geld dat je van de Nederlandse overheid leent om je studiekosten, collegegeld, ziektekostenverzekering en levensonderhoud te betalen. Studiefinanciering moet je na je studie terugbetalen. Studiefinanciering vraag je aan bij DUO. Of je recht hebt op studiefinanciering hangt bijvoorbeeld af van wat voor een opleiding je gaat volgen en jouw leeftijd.