Wajong

Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten is een uitkering voor jongeren vanaf 18 jaar die langdurig ziek zijn of een handicap hebben. Je kan een Wajong aanvragen als je niet kan werken door jouw beperking. Als je als Wajong hebt dan hangt het er vanaf wanneer je voor het eerst Wajong kreeg welke regels voor jou gelden.

Je valt onder de regels van de oude Wajong als je voor het eerst Wajong kreeg voor 1 januari 2010.

Je valt onder de regels van Wajong 2010 als je voor het eerst Wajong kreeg tussen 1 januari 2010 en 1 januari 2015. 

Je valt onder de regels van Wajong 2015 als je voor het eerst Wajong kreeg op of na 1 januari 2015.

Meer informatie over de regels van Wajong vind je op http://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/wat-is-wajong/.