Wlz-indicatie

Je krijgt een Wlz-indicatie als je langdurig intensieve zorg nodig hebt. Dit betekent dat je zorg wordt betaald vanuit de Wlz, Wet langdurige zorg. Het CIZ bepaalt of je een Wlz-indicatie krijgt. Je kunt de Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ.
Ga naar de website van het CIZ voor informatie over de aanvraag:
https://www.ciz.nl/voor-professionals/Paginas/Aanvragen-Wlz-indicatie.aspx.