Veel voorkomende beperkingen

De informatie die op deze website is bedoeld voor jongeren met een beperking uit het praktijk- en speciaal onderwijs. Voorzieningen en begeleiding zijn beschikbaar voor jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking. Hieronder staat een lijstje met beperkingen die vaak voorkomen. Dit betekent niet dat jongeren met een beperking die niet op deze lijst staat, niet in aanmerking komen voor regelingen en voorzieningen voor jongeren met een beperking. Het betekent ook niet dat elke jongere met een beperking die op deze lijst heeft recht heeft op alle voorzieningen en regelingen. Er per jongere wordt gekeken welke ondersteuning en begeleiding de jongere nodig heeft.

Frans

Frans is na zijn stage aan de slag gegaan bij zijn stagebedrijf

Lees hier het verhaal van Frans