Wat is de participatiewet?

Deze wet geldt sinds 1 januari 2015. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening. Het doel van deze wet is om meer mensen met een beperking, maar ook zonder een beperking, aan het werk te krijgen bij gewone bedrijven. Binnen de Participatiewet moeten gemeenten regelen dat mensen die dat nodig hebben begeleiding  en aanpassingen krijgen op het werk of hulp bij het vinden van werk.