Over ons

Sinds de invoering van de Participatiewet zijn jongeren die uitstromen uit het praktijk- en speciaal onderwijs op dienstverlening van de gemeente aangewezen voor begeleiding naar werk, dagbesteding, of vervolgonderwijs. Om ervoor te zorgen dat betrokken partijen elkaar goed weten te vinden en de dienstverlening voor deze groep soepel en effectief verloopt, is project JA Natuurlijk gestart. Deze site is onderdeel van het project JA Natuurlijk van de gemeente Leiden. Het project wordt gefinancierd vanuit de ESF-subsidie “Sociale Innovatie”.

Over ons
Over ons